KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

30 september 2023 Mannenkoren Festival

De KCZB Regionale Commissie Noord organiseert op zaterdagavond 30 september 2023 een Mannenkorenfestival. Het festival vindt plaats in Kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125 te Roden. Het festival zal beginnen om 19.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur.

Elk koor krijgt de gelegenheid om in totaal 15 minuten in te vullen met muziekwerken naar eigen keuze.
Ook bieden wij de mogelijkheid om uw koor te laten beoordelen op een door u aangemeld en ingestuurd muziekwerk. Dit door een deskundig musicus, hij zal die avond als jurylid aanwezig zijn.

Er wordt dan een verslag gemaakt met daarin aanbevelingen en suggesties met als doel de prestaties en het muzikale niveau van uw koor in de toekomst te verbeteren.

Er is een maximale deelname mogelijk van 6 mannenkoren.
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met regionoord@kczb.nl
Doet u dat dan snel, want de inschrijving sluit op 1 maart 2023.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u van ons een betaalverzoek om het verschuldigde bedrag
ad € 3,50 per koorlid over te maken op rekening NL92 RABO 0176 9433 74 t.n.v. KCZB Noord.

Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Met vriendelijke groet,
Marjolein van den Herik
Secretaris Regionale Commissie Noord van de KCZB