KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND
Terug naar concertagenda

zangavond t.g.v. Hervormingsdag

Koor: Christelijk Gemengde Zangvereniging Hallelujah
Datum: zaterdag 28 oktober 2023 om 19:30

Locatie: Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat
Hoofdstraat 25 Sprang-Capelle

Beschrijving:

Hervormingsdag 2023

Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther een plakkaat met 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-katholieke kerk.
Deze timmerde hij aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.
Het was een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, wanneer de kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken.
Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. Het was het begin van een reformatie (hervorming) van de Christelijke Kerk(en) in West-Europa. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.

Dit herdenken we binnenkort met een zangavond op zaterdag 28 oktober in de
Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat te Sprang-Capelle, aanvang : 19.30 uur.
Organisatie door Chr. gem. zangvereniging Hallelujah uit Sprang-Capelle
o.l.v. C. Hakkert, met pianobegeleiding door H. Teuling.
Medewerking door dominee D.A. Burggraaf en Chr. gem. zangver. De Lofstem
uit Veen o.l.v. A. v.d. Streek, met op orgel G. Hoevenaren.
Begeleiding samenzang op het orgel door dhr. K. Havelaar.
Tijdens deze zangavond is er ruimte voor (samen)zang, schriftlezing en overdenking.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.
Er is volop ruimte om gratis te parkeren.

U bent allen hartelijk welkom om met ons deze avond te vieren !