KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Regio West

Noord-Holland Zuid (ten zuiden van het Noordzeekanaal), Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant West (ten westen van 's Hertogenbosch)

De Regionale Commissies zorgen elk jaar voor verschillende activiteiten. Op deze korenfestivals, vocale en muzikale dagen etc. bieden zij aan de deelnemende koren een prachtig podium om van zich te laten horen en kunnen de koren zich vol trots en met passie presenteren en duidelijk maken waarom ‘Een leven lang zingen’ zo fijn en zinvol is. Hoe belangrijk en fijn alleen het samen zingen al is, ook de onderlinge sociale contacten zijn voor de koorleden van groot belang!

Secretariaat Harry Klink
Telefoon 06-51782338
E-mail regiowest@kczb.nl
Facebook https://facebook.com/www.kczbkorenorganisatie
Instagram https://www.instagram.com/kczb_regiowest/

 

Samenstelling Commissie

  Voorzitter Cor Resseler
  regiowest.voorzitter@kczb.nl  
     
  Secretaris Harry Klink
  regiowest@kczb.nl  
     
  Penningmeester Vacant
     
  Educatie Vacant
     
  Public relations Willemijn Hazeleger
     
  Lid Henk Otten
     
  Lid Dick Roolvink
     
  Lid Vacant