Login

Fryslân 100 jaar Vocaal - zondag 3 november 2019

Fryslân 100 jaar Vocaal

Onlangs kwamen oude statuten boven water van de Bond van Christelijke Zangverenigingen in Friesland. Daarin stond de oprichtingsdatum van 28 oktober 1919 vermeld. 
Al pratende ontstond toen het idee om dit ‘eeuwfeest’ te vieren, ook al valt 'Friesland' sinds 2012 bestuurlijk binnen de KCZB onder Regionale Commissie Noord (Groningen, Drenthe en Friesland). 

Zondagmiddag 3 november 2019 organiseert de KCZB Regio Noord een Zangfestijn onder de titel 'Fryslân 100 jaar Vocaal' in de Sint-Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Aanvang: 15.30 uur.

De afsluiting van dit concert wordt verzorgd door het projectkoor o.l.v. Feike van Tuinen.

Leuk om te vermelden is dat Rinny Pijpker jarenlang het gezicht van KZCB Fryslân was wat het secretariaat betreft; zij is nu als dirigent aanwezig met haar Vocaal Ensemble ‘Cantabile’ uit Sint Nicolaasga. 
Vandaar ook de keuze voor deze plaats.

Informatie
Marjolein van den Herik, secretaris KCZB Regio Noord
E      regionoord@kczb.nl
Tel.:  0599-785661 (na 19.00 uur)