Login

Koorscholingscursus van de KCZB

Een unieke kans om beter te leren zingen! Ook voor de ouder wordende stem!

Waarom een cursus koorscholing?
Zingen is een uitstekend middel om mensen met elkaar te verbinden.
Aan het lid worden van een koor worden doorgaans geen specifieke muzikale eisen gesteld en het zingen in een koor is dus breed toegankelijk voor iedereen. Dat is een groot goed.
Maar dit heeft wel tot gevolg dat veel koorleden niet beschikken over algemene muziektheoretische kennis, die eigenlijk wel noodzakelijk is om muziekstukken snel in te studeren, zodat er genoeg tijd overblijft om fijn te zingen en aan de muzikale afwerking te werken.
Doordat er te veel tijd gaat zitten in het instuderen van de noten blijft er geen ruimte over om te werken aan de stemvorming, koorklank etc.

Door middel van deze cursus krijgt u handvatten aangereikt hoe u snel en effectief uw partij kunt instuderen. Maar er is nog meer …
Zingen is leuk, ontspannen en gezond!
Om dat nog jaren te kunnen blijven doen, is het van belang dat ieder koorlid zich ook enigszins verdiept in de techniek van het zingen en leert om het gehoor goed te gebruiken tijdens het zingen. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat een koorlid steviger in zijn/haar schoenen staat, verschillende technieken kan toepassen op zang-technisch gebied, wat ten goede komt van de levensduur van uw stem en men zich beter kan oriënteren in het muziekschrift met betrekking tot zijn/haar eigen partij.

Daarom heeft de KCZB een koorscholingsprogramma ontwikkeld. De koorscholingscursus zal het niveau van elk koorlid (en ook van uw koor) aanzienlijk verhogen, waardoor het resultaat van de Nederlandse zangcultuur op een hoger en representatief peil wordt gezet. De cursus zal op een plezierige en in een ontspannen sfeer worden gehouden.

Koorscholingscursus: voor wie en door wie?
De koorscholingscursus staat open voor alle korenleden en geïnteresseerden ongeacht leeftijd of sociaal-culturele achtergrond en is zowel voor leden van KCZB koren als voor leden van niet bij de KCZB aangesloten koren.

Het praktijk gedeelte van de cursus wordt gegeven door koordirigente Susanna Veerman.
Het theorie gedeelte wordt gegeven door Wim Does, bestuurslid voor Educatie, Vorming en Toerusting van de KCZB.

Wat houdt de cursus in?
De koorscholingscursus begint met een basiscursus, die met name bedoeld is voor koorleden die in beginsel geen tot weinig kennis hebben van het muziekschrift, niet van blad kunnen zingen en nog nooit iets aan de ontwikkeling van de stem hebben gedaan.

Theorie gedeelte (1 uur)
- Elementaire muziektheorie zoals: het muziekschrift, noten en rusttekens, maat en maatsoorten, intervallen, toonladders, dynamiek,
  tempo, articulatie, afkortingen en veel voorkomende muziektermen, etc.
- Ontwikkelen van het gevoel voor maat en ritme
- Solfège
- Snel van blad leren zingen, oriëntatie op de notenbalk

Praktijk gedeelte (1 uur)
- Houding
- Ademhalingstechnieken
- Zangoefeningen voor de stem; maar ook door o.a. het instuderen van canons
- Leren luisteren naar elkaar
- Houding en stemgebruik
- Uitvoeringspraktijk (zingen van legato, staccato, hard, zacht, crescendo, decrescendo, etc.)
- Intonatie, resonans en gehoor
- Articulatie (gelijke en duidelijke uitspraak)
- Zuiverheid en balans bereiken in de eigen partij
- Zingen en emotie
- Uitvoeringspraktijk
- Aanleren van het reageren op een dirigent, welke bewegingen belangrijk zijn

Praktische kant van de cursus
De cursus bestaat uit totaal 10 lessen en heeft een regionaal en lokaal karakter.
U kunt deze cursus volgen met zowel uw eigen koor alleen als ook met meerdere koren uit uw regio.
Er kunnen ook gedeelten van de cursus worden behandeld.

Informatie
Indien er bij de koren/de koorleden belangstelling is voor een cursus koorscholing dan kan men voor informatie terecht bij
het
bestuurssecretariaat van de KCZB: bestuur@kczb.nl