Login

Kopiëren bladmuziek verboden

Geacht koorbestuur,

Wellicht ten overvloede willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.
Helaas komt het nog te vaak voor dat binnen de koorverenigingen reeds aangeschafte bladmuziek wordt gekopieerd.
Afgelopen najaar, tijdens een overleg, hebben een aantal muziekuitgeverijen de KCZB gevraagd om het verbod op het kopiëren van bladmuziek nog eens bij de haar aangesloten koorverenigingen onder de aandacht te brengen.

Het kopiëren van de partituur van een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk is in de Auteurswet verboden. Het is uitsluitend toegestaan een kopie van een klein gedeelte van de partituur te maken die alleen bedoeld is voor eigen oefening of studie van een natuurlijke persoon zonder commercieel oogmerk.
Een volledige kopie van een partituur of een gehele stem daaruit mag dus niet worden gemaakt!

Een werk is beschermd als zowel de componist als de tekstdichter alsmede een eventuele bewerker minder dan 70 jaar geleden overleden zijn.
Ook het kopiëren van een muziekwerk dat buiten deze periode van bescherming valt, is soms niet toegestaan. Wanneer een uitgeverij muziek uitgeeft in drukwerk is er immers sprake van een vorm van bewerken, waardoor toch weer de auteursrechtelijke bescherming van toepassing is. Een fotokopie van de partituur van een reeds lang overleden componist kan daardoor toch in strijd zijn met de Auteurswet.

De Auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters), maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers.
De Auteurswet staat musici alleen toe om korte gedeelten van een partituur voor eigen gebruik te kopiëren. 
Integrale kopieën mogen alleen worden gemaakt wanneer de originelen niet meer te verkrijgen zijn.

De standaardregel luidt dus dat kopiëren van bladmuziek niet is toegestaan!
Ook het vergrotend kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld voor slechtzienden, is verboden.

Als u als koor, muziekvereniging of orkest bladmuziek wilt kopiëren, dan moet u hiervoor aan de rechthebbenden toestemming vragen. Dit is wettelijk gezien verplicht.

KCZB Bestuur
Mede namens de Nederlandse uitgevers: ProMusic; Nootzaak; Molenaar; Koormuziek.NL; EFKO Music; Albersen Verhuur