Login

Korenconcert in Koepeltheater Leeuwarden.

Datum: 08-11-2019 om 20.00 uur, eind: 22.00 uur

Locatie: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden

Beschrijving:

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar.
Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat.

De deelnemende koren zijn:
C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden, Interkerkelijk Koor, Gorredijk
Looft den Heer, Wijnjewoude en Ta Gods Eare, Broeksterwoude.

Organist: Jelle de Jong,
Pianist: Ronald Postema,
en met medewerking van enkele instrumentalisten.

Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.00 u, in de Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden
De toegang is vrij: na afloop een collecte t.b.v. de onkosten
Voor meer informatie: www.clmpatrimonium.nl of www.koepeltheater.nl