Login

Elias

Datum: 07-12-2019 om 15.00 uur, eind: 17.15 uur

Locatie: Westerkerk Prinsengracht 279 Amsterdam

Beschrijving:

Klimaat en politiek. Israel is op een dieptepunt in zijn geschiedenis. De strijd om de macht wordt op hoog niveau uitgevochten. Koning Achab trouwt met de Fenicische prinses Izebel om de economie te redden en zoekt heil bij de god Baäl. Dan verschijnt de profeet Elia.
Elia verkondigt grote droogte als straf van Jahwe, de god van Israel. Het komt tot een confrontatie tussen de priesters van Baäl en Jahwe. Het offer voor Jahwe wordt met hemels vuur ontstoken, terwijl het offer voor Baäl onberoerd blijft. Vervolgens worden de priesters van Baäl op bevel van Elia gedood. Dan is Elia zijn leven niet meer zeker. Hij vlucht bij de berg Horeb de Sinaïwoestijn in. Uiteindelijk wordt Elia in een wervelwind, veroorzaakt door een goddelijke wagen, in de hemel opgenomen.

Deze geschiedenis sprak Mendelssohn (1809-1847) zo sterk aan dat hij het Bijbelverhaal over Elia op meeslepende muziek heeft gezet met indrukwekkende koren, intieme aria’s en ontroerende duetten.

Het Residentiekoor uit Den Haag en het Hoofdstadkoor uit Amsterdam gaan dit grootse en meeslepende werk in Den Haag in de Agneskerk en in Amsterdam in de Westerkerk samen uitvoeren onder de bezielende leiding van Martin van der Brugge.


Uitvoerenden:
Kaiyi Min - Sopraan
Alison Metternich - Alt
Ben Heijnen - Tenor
Marijn Zwitserlood - Bas
Dordrechts Kamerorkest
Hoofdstadkoor
Residentiekoor
Martin van der Brugge - algehele leiding

Concert zaterdag 7 december 2019, aanvang 15.00 uur
Westerkerk – Prinsengracht 279 – Amsterdam
Toegangskaarten €32,50 verkrijgbaar via www.hoofdstadkoor.nl
en vanaf 14.15 uur aan de kassa van de Westerkerk