Login

Het Goylants Kamerkoor door het jaar heen

Datum: 16-02-2020 om 15.30 uur, eind: 17.00 uur

Locatie: Oude Kerk, Torenstraat 1 Soest

Beschrijving:

Op zondag 16 februari treedt het Goylants Kamerkoor, onder leiding van Bas Halsema, op in de Oude Kerk in Soest, met een afwisselend programma. Onder het motto 'Het Goylants Kamerkoor door het jaar heen' biedt het koor de luisteraar een staalkaart van het mooiste uit vijf eeuwen koormuziek.
De hoofdmoot van het concert bestaat uit muziek uit de late renaissance, voor een groot deel a capella gezongen. Daarnaast worden enkele werken uitgevoerd samen met het blazersensemble 'Hoog van de Toren'. Deze blazers spelen op renaissance-instrumenten, die met hun milde klank de ideale omlijsting vormen van de muziek van Gabrieli en De Victoria. Hoog van de Toren zal ook enkele instrumentale intermezzo's voor zijn rekening nemen.
Behalve religieuze werken komen ook wereldlijke motetten en liederen aan bod, zo zingt het koor natuurpoëzie op muziek gezet door Mendelssohn en Elgar, en dramatische levens- en liefdesliederen van Monteverdi en Gesualdo.
Entree € 12,-