Login

Passiestonde. GAAT NIET DOOR.

Datum: 07-04-2020 om 20.00 uur, eind: 21.15

Locatie: Kerkgebouw Leger des Heils, Wollegaastdam 1, Leeuwarden

Beschrijving:

GAAT NIET DOOR..Bijzondere Passiestonde van het Christelijk Leeuwarder Mannenkoor ‘Patrimonium’,
Op de dinsdagavond van de Stille Week, 07 april 2020, wordt in samenwerkingmet het Leger des Heils, een
Passiestonde gehouden.
In deze Passiestonde wordt op een bijzondere manier het lijden en sterven van Jezus vertolkt in prachtige Passieliederen, samenzang, Schriftlezingen,muzikale momenten, gebeden en stiltes, onder leiding van
dirigent Annejaap Soldaat.
Verder werken mee: Kapitein Jeroen Herben en Chris Sinia (lectoren)