Login

Frisia Cantat Ameland

Koor: KCZB - Regio Noord
Datum: zaterdag 8 oktober 2022 om 10:00

Locatie: Diverse locaties in Hollum en Nes
Hollum en Nes, Ameland

Beschrijving:

Frisia Cantat, een korenfestival die open staat voor alle koren uit het hele land maar ook voor koren uit het buitenland die zich graag willen presenteren op verschillende podia in één van de Friese cultuursteden of zoals voor 2022 is gekozen op één van onze waddenparels Ameland! Een evenement voor alle koorsoorten die de KCZB vertegenwoordigt. Maar ook koren die aangesloten bij andere korenorganisaties zijn van harte welkom.
Frisia Cantat een fijne dag om te zingen maar ook om te luisteren. Beleef het mee!
De Friese korendag wordt al jaren lang gehouden en is uitgegroeid tot een prachtig tweejaarlijks festival waar
rond de 50 verenigingen graag voor het voetlicht treden.
Het evenement zal plaatsvinden op zes locaties in Nes en Hollum. O.a. St. Clementskerk Nes, Ned. Hervormde
Kerk Hollum en in de Doopsgezinde/Gereformeerde kerken in eerder genoemde dorpen.
Het is traditie bij Frisia Cantat om met de koren die aan het eind van de dag nog aanwezig zijn, samen
muzikaal af te sluiten.
Zo wordt het geheel een feestelijke, vocale, muzikale en culturele happening.