Login

Van VAR naar DBA

Het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) per 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft consequenties. Wat die consequenties zijn en wat het advies is, heeft de VNK uitgezocht (op basis van de huidige informatie). Het advies is tot stand gekomen in overleg met Ton Lamers (jurist), Dick Molenaar (fiscaal econoom) en de korenorganisaties KCZB en KBZON.

Het advies bestaat uit:
- een  beschrijving van “het zangleven na de afschaffing van de VAR” door jurist Ton Lamers
- aangevuld met “Hoe werkt de artiestenregeling na 1 mei. Alternatieven na afschaffing van de VAR“ door fiscaal econoom Dick Molenaar van All Arts
- met afsluitend een conclusie met adviezen voor solist-dirigent-repetitor en begeleidingsgezelschap

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de KCZB.

> Klik hier voor het advies