Login

KCZB.nl - Nieuws - Richtlijn tarieven dirigenten 2019

Geplaatst op: 23-01-2019

> Klik hier voor het advies tarieven dirigenten 2019

Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Dat geldt dus ook voor de hoogte van de vergoeding van de diensten van de dirigent.
De opbouw van dit advies is in de afgelopen jaren tot en met 2019 gebaseerd op de adviestarieven zoals deze  in het verleden werden opgesteld door VNK (Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties).

In 2019 wordt door Koornetwerk Nederland een speciale commissie ingesteld, bestaande uit onder meer koorbestuurders en dirigenten die de opbouw van het advies gaan bekijken en deze commissie zal het Bestuur over eventuele aanpassingen adviseren om te komen tot een adviestarief dat (nog meer) recht doet aan de actuele koorpraktijk.