Login

KCZB.nl - Nieuws - Fryslân 100 jaar Vocaal

Geplaatst op: 13-08-2019

Een 100 jarige die nog springlevend is!
 

Onlangs kwamen oude statuten boven water van de Bond van Christelijke Zangverenigingen in Friesland. Daarin stond de oprichtingsdatum van 28 oktober 1919 vermeld. Dit was voor de KCZB Regio Noord aanleiding om dit ‘eeuwfeest’ te vieren. Ook al valt Friesland sinds 2012 bestuurlijk binnen de KCZB onder Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland Noord).

Inmiddels is Regio Noord een groot landsdeel geworden een derde van Nederland waar nog altijd veel activiteiten worden georganiseerd voor alle koorsoorten en voor alle koren van klein tot groot. 

Zondagmiddag 3 november a.s. wordt er een Zangfestijn georganiseerd onder de titel 'Fryslân 100 jaar Vocaal' in de Sint-Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga.

Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. 

 

Deze rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Nicolaas van Myra. De kerk is een neogotische kruisbasiliek uit 1887 en is ontworpen door de Friese architect Jan Doedes van der Weide. De toren is 61 meter hoog.

 

Vijf Friese koren hebben zich aangemeld voor deelname, waaronder een koor dat al meer dan 100 jaar bestaat. Verder een variatie aan koorsoorten: gemengde koren, mannenkoor, gospelkoor, vocaal ensemble en het KCZB Projectkoor. Dit koor bestaat uit ruim 60 leden.

Het projectkoor zal onder leiding staan van dirigent, componist Feike van Tuinen.

 

Het programma dat wordt uitgevoerd door het projectkoor is o.a. Missa Festivo van Feike van Tuinen en Deep Harmony van Handel Parker / arr. Feike van Tuinen.

Daarnaast zal er door het Projectkoor aandacht worden besteed aan driestemmige koormuziek; sopraan-, alt- en baspartijen zijn hierin verwerkt.

Deze driestemmige koormuziek is een nieuw speerpunt van de KCZB!

Als première ter gelegenheid van dit 100-jarig jubileum heeft Feike van Tuinen psalm 100 ‘Jubelje de Heare’! in driestemmige muziek gezet en met Friese tekst geschreven.

 

 

Dit concert wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Gemeente de Fryske Marren,

SAKO Friesland en de KCZB.

 

 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Albert Ploeger, voorzitter KCZB Regio Noord, tel. 0595-571746 of 06-22391520.