Login

KCZB.nl - Nieuws - Werkbezoek Minister Van Engelshoven (OCW) aan koorsector

Geplaatst op: 30-09-2019

Op zaterdag 28 september 2019 heeft minister Van Engelshoven van OCW een officieel werkbezoek gebracht aan de Nederlandse koorsector op uitnodiging van Koornetwerk Nederland en KNMO. Tijdens het werkbezoek in Den Bosch is de minister in gesprek gegaan met een brede afvaardiging van de Nederlandse koorsector. Onderdeel van het werkbezoek was het bijwonen van het 11de Barbershop Ontmoetingsfestival, waar 25 koren op 16 lokaties in de stad uitvoeringen verzorgden.

De minister gaf in haar openingswoord aan dat ze in gesprek wilde komen over de Nederlandse koorsector om te kijken hoe het verenigingsleven zich met elkaar kan versterken om er voor te zorgen dat we in Nederland een levendige amateurmuzieksector houden. Er moet gekeken worden hoe jongeren betrokken kunnen worden om te zorgen dat het stokje steeds weer doorgegeven blijft worden.

In haar openingswoord benadrukte de minister de belangrijke rol van de amateurmuzieksector in het toegankelijk houden van cultuur. “Als het gaat om cultuur in Nederland, bent u met heel veel vrijwilligers een van de belangrijkste dragers hiervan. Het hart van de Nederlandse cultuur is precies datgene wat ú doet. Met heel veel vrijwilligers zorgen dat verhalen verteld blijven worden,” aldus minister Van Engelshoven.

Meer informatie op de website van Koornetwerk Nederland