Login

KCZB.nl - Nieuws - Adviestarieven honoraria koordirigenten

Geplaatst op: 07-10-2019

Commissie herijking adviestarieven koordirigenten

In september  2019 is een commissie  aan de slag gegaan met de adviestarieven die door de koorsector gehanteerd worden. Meest gebruikt zijn de tarieven die Koornetwerk Nederland in 2017 heeft overgenomen van zijn rechtsvoorganger de VNK en nu jaarlijks publiceert. De nationale korenbonden, waaronder de KCZB, nemen deze tarieven over voor hun leden, de aangesloten koren. 

Sinds de overname van de adviestarieven indexeert Koornetwerk Nederland weliswaar de tarieven, maar zij is van mening dat thans een herijking van deze tarieven nodig is. Koornetwerk ziet het herijken van deze adviestarieven in het licht van de honorariumrichtlijnen die in de cultuursector nu als onderdeel van de arbeidsmarktagenda onderwerp van gesprek zijn. De 'fair practice code' die door de cultuursector is opgesteld (tegenover werk staat een eerlijke vergoeding) moet ook een vertaling krijgen naar de koorsector.

De commissie is samengesteld uit dirigenten, bestuurders en vertegenwoordigers uit het Kunstvakonderwijs en functioneert onafhankelijk. Onder voorzitterschap van Boyke Brand en ondersteuning van het LKCA (Hans Noijens) en met een begeleidingscommissie vanuit Koornetwerk Nederland bestaande uit Roy Voogd, Annalisa Schmad en Daphne Wassink is de commissie van start gegaan.

In het voorjaar van 2020 moet het advies dan klaar zijn.