Login

De KCZB

De KCZB is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder.
Door middel van een uitgebreid servicepakket wordt aan de aangesloten leden service verleend in de ruimste zin van het woord.

> Informatiebrochure over de KCZB

 

 

Klik voor de historie van de KCZB op de volgende documenten:

> 1 - Opleving in nederland basis kczb

> 2 - Vuurwerk bij een klein begin

> 3 - De KCZB heeft koren veel te bieden

> 4 - Verbondenheid bij zangersfeesten