Login

De KCZB

Welkom bij de KCZB

De KCZB is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder.

Door middel van een uitgekiend servicepakket en een goed geoutilleerd kantoor wordt aan de aangesloten verenigingen en stichtingen service verleend in de ruimste zin van het woord.

> Klik hier voor de beknopte informatiebrochure over de KCZB

> Klik hier voor de uitgebreidere informatiebrochure over de KCZB

 

Klik voor de historie van de KCZB op de volgende documenten:

> 1 - Opleving in nederland basis kczb

2 - Vuurwerk bij een klein begin

> 3 - De KCZB heeft koren veel te bieden

4 - Verbondenheid bij zangersfeesten