Login

KCZB Adviesgroep

De verschillende koorsoorten hebben hun eigen problematiek en daarvoor is er de KCZB Adviesgroep.

In deze Adviesgroep hebben zitting:

  • Wim Does
voorzitter; lid KCZB Bestuur met de portefeuille educatie
  • Feike van Tuinen
gemengde koren; noordelijk deel van Nederland
  • Bernard Touwen
gemengde koren; zuidelijk deel van Nederland
  • Rintje te Wies
kinderkoren
  • Vacature
gospelkoren


De leden van de KCZB Adviesgroep worden benoemd door het KCZB Bestuur.