Login

KCZB Bestuur

Het KCZB Bestuur bestaat uit de heren:

  • dr. H. (Herman) Schimmel
Voorzitter
  • B. (Bas) Oosthoek
Secretaris
  • G. (Gerrit) van der Gaarden
Penningmeester
  • J.M. (Rien) Mudde
Communicatie, pr & marketing
  • W. (Wim) Does
Educatie


Vanaf augustus 2019 zullen Albert Ploeger, Tjitze Tuinstra en Cor Resseler, resp. voorzitter van de Regionale Commissies Noord, Oost en West,  de vergaderingen van het KCZB Bestuur bijwonen.

Het KCZB Bestuur komt per jaar 10 keer bijeen.
Het KCZB Bestuur en de Raad van Toezicht hebben vier maal per jaar een gezamenlijk overleg. Dat overleg vindt plaats in aansluiting op een bestuursvergadering. Het Bestuur wordt in zijn taken ondersteund door het bestuurssecretariaat: bestuur@kczb.nl

Elk lid van het KCZB Bestuur maakt deel uit van één van de KCZB Regio’s. Daarnaast heeft het KCZB Bestuur twee maal per jaar overleg met de leden van de KCZB Regio’s, het zogenaamde Voor- en Najaarsoverleg. Evenals voor de leden van de Raad van Toezicht zijn er ook voor de leden van het KCZB Bestuur deskundigheidsprofielen en profielschetsen opgesteld.


DOCUMENTEN KCZB BESTUUR (alleen toegankelijk voor leden KCZB Bestuur)