Login

Lidmaatschap KCZB

Wat kan de KCZB voor uw koor betekenen?
De KCZB is een serviceorganisatie voor koren en beschikt over een eigen kantoor in Voorschoten. De KCZB helpt koren om veel zaken op een professionele manier te regelen, waaronder zaken waar koorbesturen in het algemeen geen of onvoldoende kennis van hebben. De KCZB kent twee soorten lidmaatschap: het gewoon en buitengewoon lidmaatschap.

Gewoon lidmaatschap
Koren die de doelstelling en de grondslag van de KCZB respecteren kunnen het gewone lidmaatschap afsluiten. Zij hebben alle gebruikelijke rechten en plichten.
Alle koren kunnen lid worden van de KCZB!

Buitengewoon lidmaatschap
Het Buitengewoon lidmaatschap staat alleen open voor koren die reeds bij een andere korenorganisatie zijn aangesloten.
Buitengewone leden hebben alleen recht op de diensten van het Kunstenaars Contract Bureau (KCB) en de juridische dienstverlening, voor zover zich een probleem voordoet dat rechtstreeks te maken heeft met het contracteren van medewerkers bij concerten en uitvoeringen.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Bij toetreding in de loop van het jaar worden de rechten verhoudingsgewijs berekend/verleend. Er wordt geen inschrijfgeld  in rekening gebracht.

Opzegging lidmaatschap
Een eventuele opzegging van het lidmaatschap kan alleen ingaan per 1 januari van een kalenderjaar. De opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober daaraan voorafgaand. Bij opheffing van de vereniging kan de opzegging direct ingaan met dien verstande dat de contributie voor het gehele jaar verschuldigd blijft!

> Klik hier voor informatie over het KCZB lidmaatschap

> Klik hier voor een overzicht van onze service

> Klik hier voor het aanmeldingsformulier lidmaatschap

> Klik hier voor een overzicht van de contributiebedragen