Login

Organisatiestructuur

De beheersvorm van de KCZB is de verenigingsvorm. De statutaire naam van de vereniging is Koninklijke Christelijke Zangersbond. Vestigingsplaats is Voorschoten.

Predikaat Koninklijk
In 2011 heeft Hare Majesteit de Koningin besloten het Recht tot voeren van het Predicaat “Koninklijk” opnieuw aan de Koninklijke Christelijke Zangersbond te verlenen voor een periode van 25 jaar. De nieuwe vervaldatum is 5 december 2036.

Het hoogste orgaan van de KCZB is de Algemene Ledenvergadering.
De dagelijkse leiding van de KCZB berust bij het KCZB Bestuur, waarvan de vijf leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
Ook is er een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden.

De KCZB kent drie Regionale Commissies.

De verschillende koorsoorten hebben hun eigen problematiek en daarvoor is er de KCZB Adviesgroep.


Kantoor KCZB
Ons kantoor verleent service aan alle koren binnen de KCZB. Daarnaast wordt vanuit ons kantoor ondersteuning verleend aan Bestuur, Raad van Toezicht, KCZB Regio’s, KCZB Adviesgroep.

> Klik hier voor de contactgegevens
> Klik hier voor het organigram van de KCZB
> Klik hier voor de beknopte brochure over de KCZB
> Klik hier voor de uitgebreidere brochure over de KCZB


Koornetwerk Nederland
De KCZB is lid van Koornetwerk Nederland waarmee acties van gezamenlijk belang, contacten met de overheid, regeling met BUMA etc. geregeld worden.