Login

Raad van Toezicht

Ter toetsing van de besluiten en de uitvoering van genomen besluiten van het KCZB Bestuur functioneert binnen onze organisatie een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht en het KCZB Bestuur hebben vier maal per jaar een gezamenlijk overleg.


In een Algemene Ledenvergadering zijn tot lid van de Raad van Toezicht benoemd:

De leden van de Raad van Toezicht functioneren als college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Evenals voor de leden van het KCZB Bestuur zijn er ook voor de leden van de Raad van Toezicht deskundigheidsprofielen en profielschetsen opgesteld.