Login

BUMA en Naburige Rechten

Collectieve BUMA-overeenkomst
De KCZB heeft via Koornetwerk Nederland een contract gesloten met BUMA voor alle bij haar aangesloten verenigingen/stichtingen, 
waardoor de uitvoeringsrechten collectief zijn afgekocht tegen een laag tarief, dat in de contributie is verwerkt.
Aangesloten verenigingen betalen zelf geen premie meer aan BUMA voor het in het openbaar uitvoeren van repertoire dat onder de
bescherming van de Auteurswet valt.

Er zijn uitzonderingen waardoor de mogelijkheid bestaat dat de Collectieve BUMA-overeenkomst niet voor uw vereniging van toepassing is.
Bijvoorbeeld als u een concert geeft samen met een koor dat niet bij een korenbond is aangesloten.
Of als u een concert geeft in het buitenland, etc.

> Informatie over de collectieve BUMA overeenkomst

 

Het is voor de KCZB koren verplicht op het concertprogramma duidelijk te vermelden dat het koor aangesloten is bij de KCZB.

> Klik hier om de bijbehorende tekst als afbeelding te downloaden (KLEUR)

> Klik hier om de bijbehorende tekst als afbeelding te downloaden (ZWART/WIT)

 

Voor meer informatie over auteursrecht en BUMA

> BUMA-STEMRA

> BUMA tarievenkaart

> Auteursrecht.nl