Login

Coaching / Juridisch Advies

De KCZB heeft een juridisch adviseur, die op afroep diensten kan verlenen aan koren. Bij conflicten is juridisch advies mogelijk, maar de KCZB biedt ook coaching aan. Als in conflictsituaties een gang naar de rechter kan worden voorkomen, zal worden geadviseerd eerst een coachingstraject te bewandelen.

> Klik hier voor meer informatie over mediation


Voor eenvoudige juridische bemiddeling worden in de regel geen kosten in rekening gebracht.
Voor bemiddeling door de juridisch adviseur in complexere zaken, is vooraf een besluit van het KCZB Bestuur nodig.
Voor informatie: bestuurssecretariaat: tel. 071-5605553 of e-mail: bestuur@kczb.nl