Login

Coaching /Mediation/ Juridisch Advies

Coaching

Het kan gebeuren dat u als koorbestuurder advies nodig heeft hoe u bepaalde bestuurlijke zaken binnen uw vereniging moet aanpakken. In dat geval kunt u contact met ons opnemen voor advies. Onze hulp kan bestaan uit een vorm van coaching. Dan gaat een ervaren bestuurder van de KCZB met uw bestuur in gesprek, waaruit een advies volgt. 

 

Mediation

Soms is er sprake van een geschil binnen een vereniging. Een geschil tussen bestuurders onderling, als bestuur met uw leden of tussen dirigent en vereniging. In dat geval kunt u gebruik maken van mediation door de KCZB. Hiermee kan in veel conflictsituaties een gang naar de rechter worden voorkomen,

> Klik hier voor meer informatie over mediation

 

Juridisch advies

Mocht het geschil niet op te lossen zijn dan heeft de KCZB heeft een juridisch adviseur, die op afroep diensten kan verlenen aan koren. Voor bemiddeling door de juridisch adviseur in complexere zaken, is vooraf een besluit van het KCZB bestuur nodig. 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met het bestuurssecretariaat: telefonisch op 071-5605559 of via e-mail: bestuur@kczb.nl .