Login

Diverse publicaties

Ledenaanwas en vergrijzing grootste knelpunt amateurkunstverenigingen 
Bijna tweederde van de amateurkunstverenigingen in Nederland noemt de geringe aanwas van leden en vergrijzing van de vereniging als grootste knelpunt. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dit is de eerste keer dat het verenigingsleven in de amateurkunst in Nederland op grote schaal in kaart is gebracht. Verenigingen zijn voor veel mensen een belangrijke voorziening. Toch was er weinig bekend over deze verenigingen en wat zij nodig hebben in een tijd waarin behoeften en eisen van leden veranderen en gemeenten minder subsidie geven. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in de VerenigingsMonitor 2018 van het LKCA.

Vereniging in verandering
Voor veel koren vormen de onderwerpen ledenwerving, vergrijzing, financiën en het vinden van goede bestuurders soms lastige uitdagingen. En het maken van goede keuzes en inzetten van veranderingen om je vereniging toekomstbestendig te maken is vaak geen sinecure. 
Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) heeft 10 verenigingen geïnterviewd die met succes een veranderingsproces zijn doorgegaan. Bij de één was dat ingrijpender dan bij de ander, maar alle hebben zij hun koers gewijzigd en voelen zich anno 2019 beter toegerust op de toekomst. In de publicatie worden ook 3 koren genoemd: Koorbazen, Kamerkoor Jip en La Bonne Espérance; ook de voorbeelden van Muziekplein Neer en de Zuilense fanfare zijn interessant en herkenbaar voor koorverenigingen.
De publicatie ‘Vereniging in Veranderingbiedt tips voor een goede aanpak, signaleert verschuivingen in de manier van organiseren en besturen en biedt stof tot nadenken.