Login

Jubileum Koorleden

Jubileumattenties (koorleden)
Koorleden die een 25, 40, 50 of 60 jaar koorlid zijn, kunnen in aanmerking komen voor een jubileumattentie.
Het bestuur van het betreffende koor kan een jubileum attentie bij de KCZB bestellen.

In alle gevallen wordt van de vereniging een bijdrage in de onkosten gevraagd.

Bij alle jubileumattenties wordt een certificaat meegeleverd waarop de gegevens van de jubilaris en die van de vereniging zijn afgedrukt.

> Klik hier voor het overzicht van de jubileum attenties en het aanvraagformulier (digitaal formulier)


Bestellen oorkonden

> Klik hier voor het bestellen van oorkonde, die bij een jubileum kan worden uitgereikt aan uw koorleden of oorkonden voor benoeming tot erelid van uw koorleden.
Wanneer u een jubileumattentie bestelt, is het aanvragen van een oorkonde overbodig, omdat standaard bij een jubileumattentie een certificaat wordt meegeleverd.