Login

Jubileum Koorleden

Jubileumattenties met certificaat (koorleden) 
Koorleden die een 25, 40, 50 of 60 jaar koorlid zijn, kunnen in aanmerking komen voor een jubileumattentie.
Het bestuur van het koor kan een jubileum attentie bestellen.

In alle gevallen wordt van de vereniging een bijdrage in de onkosten gevraagd.

Bij alle jubileumattenties wordt een certificaat meegeleverd
waarop de gegevens van de jubilaris en die van de vereniging zijn afgedrukt.

> Klik hier voor het overzicht van de jubileumattenties en het aanvraagformulier


Bestellen oorkonden
> Klik hier voor het bestellen van een losse oorkonde, voor een jubileum van een koorlid of voor benoeming tot erellid.
Bestelt u een jubileumattentie, dan hoeft u géén oorkonde aan te vragen