Login

Statuten voor KCZB leden

De KCZB heeft modelstatuten voor haar leden laten maken op basis van de WBTR  die op 1 juli 2021 in is gegaan.
Maakt u gebruik van deze modelstatuten dan kunt u gebruik maken van de prijsafspraken die we hebben met een notaris. 

Op de volgende pagina meer informatie over de statuten: (beschikbaar na inloggen). 
> Statuten voor uw koor