Login

Statuten voor uw koor

Statuten
De KCZB heeft met een notaris te Voorschoten een tariefafspraak gemaakt voor het passeren van statuten.
Dit tarief wordt uitsluitend toegepast voor de bij de KCZB aangesloten koren.
Bovendien dienen de statuten (min of meer) conform de modelstatuten van de KCZB te worden opgesteld.

> Klik hier voor informatie over de vereniging met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid en/of de stichting

> Klik hier voor informatie over het laten passeren van statuten bij de notaris

Indien u over dit onderwerp nadere informatie wenst of de modelstatuten wilt ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat: 071-5605553 of via e-mail: info@kczb.nl