Login

Vocaal Magazine

Het KCZB magazine Vocaal verschijnt vijf keer per jaar.

Vocaal 1/2020: 20 februari 2020
Vocaal 2/2020: 23 april 2020
Vocaal 3/2020: 18 juni 2020
Vocaal 4/2020: 24 september 2020
Vocaal 5/2020: 19 november 2020
Uiterlijk de 1e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie: vocaal@kczb.nl

Vocaal Magazine wordt aan alle secretariaten van de aangesloten koren toegezonden.
Afhankelijk van de koorsoort ontvangt het koor 2 of 4 exemplaren. Het is de bedoeling dat de secretaris deze exemplaren verdeelt onder de collega bestuursleden en/of uitdeelt aan de koorleden.

Ook aan de dirigenten van aangesloten koren wordt een exemplaar van Vocaal Magazine toegezonden. De dirigent ontvangt het tijdschrift op zijn/haar privéadres.

Voor koren is het mogelijk om voor hun leden een collectief abonnement op Vocaal te nemen. De kosten hiervoor zijn € 9,75 per abonnement per jaar. Alle exemplaren per aflevering worden dan aan het secretariaat van het koor gezonden.

De prijs voor een particulier abonnement is € 13,50 per jaar. in dit geval wordt het abonnement rechtstreeks aan de abonnee toegezonden.

> Vocaal Magazine Archief (KCZB-koren: eerst inloggen)
 

Vocaal 02 /2020 Het corona virus heeft de informatie in deze vocaal achterhaald.
Deze Vocaal vervalt!

zie nieuwsbrief
Vocaal 03 /2020 Het corona virus heeft de informatie in deze vocaal achterhaald.
Deze Vocaal vervalt!

zie nieuwsbrief
   
         


Voor meer informatie over abonnementen en het plaatsen van advertenties verwijzen wij u naar de volgende pagina:  > Alle tarieven Vocaal Magazine 
 

   
Vormgeving en drukwerk
 
DPN-Rikken Print, Nijmegen
 
Oplage
 
5500 exemplaren - ISSN 0166-6193
 
Redactie
 
Herman Schimmel - hoofdredacteur
 
Kopij en persberichten
 
Uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie. vocaal@kczb.nl
 
Abonnementen
 
Particulier € 13,50 per jaar
Collectief  € 9,75 per jaar (wijziging in aantal alleen per 1 januari)
Los exemplaar € 3,75 (exclusief verzendkosten)
 

 

 

In het onderstaande formulier kunt u een bestelling plaatsen voor een
los exemplaar van of een jaar-abonnement op Vocaal Magazine.

UW GEGEVENS:

BESTELLING