Login
Inloggen

Vocaal - Magazine

 

Het KCZB magazine Vocaal verschijnt vijf keer per jaar.
Vocaal 1/2017: 24 februari 
Vocaal 2/2017: 28 april
Vocaal 3/2017: 23 juni
Vocaal 4/2017: 29 september
Vocaal 5/2017: 23 november

Wilt u Vocaal digitaal inzien (KCZB-koren: eerst inloggen) klik hier

   
Vormgeving en drukwerk
 
DPN-Rikken Print, Nijmegen
 
Oplage
 
6000 exemplaren - ISSN 0166-6193
 
Redactie
 
Herman Schimmel - hoofdredacteur
 
Kopij en persberichten
 
Uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie. vocaal@kczb.nl
 
Abonnementen
 
Particulier € 12,50 per jaar
Collectief  € 8,75 per jaar (wijziging in aantal alleen per 1 januari)
Los exemplaar € 3,50 (exclusief verzendkosten)
 

 

> Klik hier voor de tarieven

  • In het onderstaande formulier kunt u een bestelling plaatsen voor een "los exemplaar" van of een "jaar-abonnement" op Vocaal Magazine.

UW GEGEVENS:

BESTELLING