Login

Vocaal - Magazine

Het KCZB magazine Vocaal verschijnt vijf keer per jaar.

Vocaal 1/2020: 20 februari 2020
Vocaal 2/2020: 23 april 2020
Vocaal 3/2020: 18 juni 2020
Vocaal 4/2020: 24 september 2020
Vocaal 5/2020: 19 november 2020
Uiterlijk de 1e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie: vocaal@kczb.nl

Het magazine Vocaal wordt aan alle secretariaten van de aangesloten koren toegezonden. Afhankelijk van de koorsoort ontvangt het koor 2 of 4 exemplaren. Het is de bedoeling dat de secretaris deze exemplaren verdeelt onder de collega bestuursleden en/of uitdeelt aan de koorleden. Ook dirigenten van aangesloten koren ontvangen Vocaal gratis. Voor koren is het mogelijk om voor hun leden een collectief abonnement op Vocaal te nemen. De kosten hiervoor zijn € 9,75 per abonnement per jaar. Alle exemplaren per aflevering worden dan aan het secretariaat van het koor gezonden.
De prijs voor een particulier abonnement is € 13,50 per jaar. in dit geval wordt het abonnement rechtstreeks aan de abonnee toegezonden.

Wilt u Vocaal Magazine of de nieuwsbrief digitaal inzien
(KCZB-koren: eerst inloggen) klik dan hier

Vocaal 02 /2020 Het corona virus heeft de informatie in deze vocaal achterhaald.
Deze Vocaal vervalt!

zie nieuwsbrief
     
         
   
Vormgeving en drukwerk
 
DPN-Rikken Print, Nijmegen
 
Oplage
 
5500 exemplaren - ISSN 0166-6193
 
Redactie
 
Herman Schimmel - hoofdredacteur
 
Kopij en persberichten
 
Uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie. vocaal@kczb.nl
 
Abonnementen
 
Particulier € 13,50 per jaar
Collectief  € 9,75 per jaar (wijziging in aantal alleen per 1 januari)
Los exemplaar € 3,75 (exclusief verzendkosten)
 

 

> Klik hier voor de tarieven

In het onderstaande formulier kunt u een bestelling plaatsen voor een
los exemplaar van of een jaar-abonnement op Vocaal Magazine.

UW GEGEVENS:

BESTELLING