Login

WBTR

De WBTR is de Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen. Deze wet gaat op 1 juli 2021 in en het doel
is een verbetering van de kwaliteit van bestuur van organisaties en het gelijktrekken van regels. 
De WBTR geldt ook voor niet-commerciële stichtingen en verenigingen en voor informele verenigingen.
De WBTR geldt dus voor vrijwel alle bij de KCZB aangesloten koren.

De KCZB heeft de belangrijkste punten samengevat voor haar leden in een stappenplan.
Hiervoor moet u wel ingelogd zijn:
> Stappenplan WBTR

Koren hoeven niet voor 1 juli hun statuten aan te passen, er is een overgangsregeling van 5 jaar.
U kunt dus wachten tot er een andere aanleiding is om de statuten aan te passen.
Zo voorkomt u dubbele kosten. 
Ook heeft de KCZB modelstatuten waarin al rekening gehouden is met de WBTR.
Meer informatie hierover staat op de pagina over statuten