KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Auteursrechten

Auteursrecht
De auteurswet is van toepassing op muziekwerk, waarvan de auteur nog leeft, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is. De auteur(s) sluit(en) een overeenkomst met een uitgever om hun werk te publiceren. De uitgever krijgt van de auteur(s) het exclusieve recht om muziek te vermenigvuldigen op papier of andere vormen, waarin het aan derden ter lezing kan worden aangeboden. Onder aan de muziek staat daarom vaak vermeld:  ©  Copyright <uitgeversnaam, jaartal>

Koormuziek kent in de regel twee auteurs, de componist en de tekstschrijver. Beiden ontlenen aan de auteurswet hun rechten. In de verkoopprijs van muziek ligt een deel besloten dat aan de auteur(s) ten goede komt. 

Muziek kopiëren is dus rechtstreeks broodroof van de auteur(s) en de uitgever.

Regeling Additioneel kopiëren
In het verleden heeft de stichting Musi©opy een licentie aangeboden. Als uw koor in het bezit is van een licentie, mag muziek die voor alle leden nieuw is aangeschaft, onder zeer strikte voorwaarden, worden aangevuld met enkele kopieën. 

Standpunt van de KCZB
De KCZB staat op het standpunt dat de regeling in de praktijk overbodig is. Als u muziek nieuw heeft aangeschaft, is de kans gering dat u in de toekomst muziek te kort komt. Bladmuziek kan altijd worden bijbesteld als u te kort komt voor enkele koorleden. Vergroten van muziek, omdat het te klein gedrukt is, is naar onze mening toegestaan, als uw koor voor alle leden originele muziek nieuw heeft gekocht. De auteurs en uitgever derven daardoor immers geen inkomsten.

Sluit de licentie dus alleen af als u er echt gebruik van denkt te kunnen maken.
De licentie is NOOIT een legitimatie om alle muziek vrij te mogen kopiëren!

BUMA / STEMRA
Naast het © Copyright regelt de auteurswet ook nog de rechten die betaald moeten worden als een werk in het openbaar wordt uitgevoerd (BUMA), of de rechten die verschuldigd zijn als een werk wordt vastgelegd op een CD ("mechanisch reproductierecht"). Dit laatste recht wordt ook door STEMRA geregeld.

  • Voor de BUMA-rechten heeft de KCZB voor haar leden een centrale afkoopregeling.
  • Voor de STEMRA-rechten inzake "mechanische reproductie" niet. Dat dienen koren individueel met Stemra te regelen.
  • Voor de regeling Additioneel Kopiëren heeft de KCZB geen centrale afkoopregeling.