KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Van VAR naar DBA

Van VAR naar DBAHet afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) per 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft consequenties. Wat die consequenties zijn en wat het advies is, heeft de VNK uitgezocht (op basis van de huidige informatie). Het advies is tot stand gekomen in overleg met Ton Lamers (jurist), Dick Molenaar (fiscaal econoom) en de korenorganisaties KCZB en KBZON.

Het advies bestaat uit:

een  beschrijving van “het zangleven na de afschaffing van de VAR” door jurist Ton Lamers
aangevuld met “Hoe werkt de artiestenregeling na 1 mei. Alternatieven na afschaffing van de VAR“ door fiscaal econoom Dick Molenaar van All Arts
met afsluitend een conclusie met adviezen voor solist-dirigent-repetitor en begeleidingsgezelschap


> Klik hier voor het advies

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de KCB, 071-5605559.

 

Opschorting handhaving Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2021

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel heeft het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimd.

Met de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking.

In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2021 in werking treedt.

Lees het volledige artikel op www.rijksoverheid.nl