KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

BUMA

De KCZB heeft via Koornetwerk Nederland (waarin veel korenbonden zich hebben verenigd) een contract met de BUMA (Bureau Muziek Auteursrecht) afgesloten voor alle koren die lid zijn van de KCZB. Hierdoor zijn de uitvoeringsrechten collectief ‘afgekocht’ tegen een veel lager tarief dan wanneer je dat als koor zelf zou willen regelen. 

Verschuldigde rechten (de wettelijke regels)
Wanneer men een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk in het openbaar ten gehore brengt, dient hiervoor BUMA-recht te worden betaald. De auteurswet beschermt het werk van een maker (componist, tekstschrijver, vertaler, bewerker) tot 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur. De BUMA heeft van de Nederlandse overheid het exclusieve recht namens de bij haar aangesloten leden (componisten, tekstdichters, arrangeurs, uitgevers en hun eventuele andere rechthebbenden, bijvoorbeeld nabestaanden) het auteursrecht voor openbare uitvoeringen te incasseren. Iedere uitvoerder van een auteursrechtelijk beschermd werk heeft de wettelijk plicht om aangifte te doen van het repertoire dat men uitvoert.

BUMA-premie is onderdeel KCZB contributie
In de KCZB-contributiefactuur (lidmaatschap) is de BUMA-premie verwerkt.
Als u lid bent van de KCZB dan kunt u dit bij concerten en uitvoeringen in het programmaboekjes vermelden. 
> Download hier de banner in kleur of zwart/wit (alleen beschikbaar na inloggen) 

Meer informatie over het lidmaatschap is te vinden op:
> Word ook lid ! (KCZB lidmaatschap)

Repertoire opgave
Het incasseren van de premie is de ene kant van het verhaal. Na de incassering volgt er een administratief proces, waarin wordt bepaald welke componist, tekstdichter en uitgever een vergoeding ontvangt voor zijn uitgevoerde werk. De BUMA benaderd ieder jaar de koren en doet een verzoek tot opgave van het gezongen repertoire. De opgave gebeurd via de BUMA-website. Elke rechthebbende ontvangt zo een deel van de uitvoeringsrechten dat hem/haar toekomt.

Reageren verplicht?
Het reageren op dit verzoek is een contractuele verplichting, die voortvloeit uit de overeenkomst die de gezamenlijke korenorganisaties met BUMA hebben gesloten.
Financiële consequenties?
U hoeft niet bang te zijn dat de opgave financiële consequenties voor uw koor heeft. De premie voor de uitvoeringsrechten betaalt uw koor immers via de contributie aan de KCZB.

Advies:
Noteer per jaar alle gegevens van muziek die u in het openbaar ten gehore brengt, zodat u dat niet meer hoeft uit te zoeken op het moment dat u het verzoek tot programma opgave ontvangt. Noteer de volgende gegevens:
 Titel  Componist  Tekstdichter  Bewerker  Uitgever  Aantal uitvoeringen

 

Recent heeft de BUMA laten weten dat er op deze regel wel uitzonderingen bestaan.
Het koor (vereniging of stichting) dient rechtstreeks met de Buma een betalingsregeling te treffen indien zij
professionals, vocalisten en musici, voor een uitvoering en of optreden inhuurt:
- Waarbij het bedrag van de gages cq uitkoopsom per professional meer bedraagt dan € 1.000,00 (excl. btw)
- Het totaal aan gages/uitkoopsommen boven de € 10.000,00 (excl. btw) uitkomt en of
- Een entreeprijs wordt geheven van meer dan € 25,00 (excl. btw).
In alle benoemde gevallen dient het betreffende koor zelf rechtstreeks bij de Buma een aanvullende licentie af te
sluiten voor de uitvoering. Daarbinnen heeft Koornetwerk/KCZB geen rol en is dus geen partij.

LET OP:
Als u een concert of uitvoering geeft met een ander koor wat niet is aangesloten bij een korenbond die net als de KCZB de BUMArechten via Koornetwerk heeft ‘afgekocht’ of als u een concert of uitvoering in het buitenland verzorgt dan kan de BUMAovereenkomst met de KCZB niet van toepassing zijn. In geval van twijfel: overleg even met onze medewerkers op kantoor.