KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Statuten & Huishoudelijk regl.

Statuten van de KCZB
De KCZB beschikt als vereniging over gedeponeerde en door de notaris vastgestelde statuten; daarmee voldoen we aan alle voorwaarden die aan een vereniging worden gesteld. Onze leden kunnen uiteraard kennisnemen van de statuten

Huishoudelijk reglement KCZB
De KCZB beschikt naast haar statuten ook over een huishoudelijk reglement; hierin staan diverse regels vermeld over tal van onderwerpen die van belang zijn voor het reilen en zeilen van een vereniging, maar functioneel niet thuishoren in de statuten.

> Download hier de bovenstaande documenten (alleen beschikbaar na inloggen)