KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Statuten & Huishoudelijk regl.

Statuten van de KCZB
De KCZB beschikt als vereniging over gedeponeerde en door de notaris vastgestelde statuten; daarmee voldoen we aan alle voorwaarden die aan een vereniging worden gesteld. Onze leden kunnen uiteraard kennisnemen van de statuten, als volgt:

> Download hier onze statuten  (alleen beschikbaar na inloggen)

 

Huishoudelijk regelement KCZB
De KCZB beschikt naast haar statuten ook over een huishoudelijk reglement; hierin staan diverse regels vermeld over tal van onderwerpen die van belang zijn voor het reilen en zeilen van een vereniging, maar functioneel niet thuishoren in de statuten.

> Download hier ons Huishoudelijk Reglement  (alleen beschikbaar na inloggen)