KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Muzieksaldo

In de contributie is voor koren behorend tot de categorieën gemengd koor, mannen- of vrouwenkoor of oratoriumkoor een bedrag opgenomen wat we het muzieksaldo noemen. Het muzieksaldo wordt berekend op basis van het ledental van het koor dat op de contributiefactuur vermeld staat van het betreffende kalenderjaar.

Wij raden u aan om tijdig uw bestellingen te plaatsen als u gebruik wilt maken van het muzieksaldo voor uw koor. Wacht u daarom niet tot het einde van het jaar! Uw bestelling moet op in elk geval vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar gedaan zijn bij de KCZB.

De kosten van bestellingen (huur/koop) van bladmuziek die bij de KCZB worden geplaatst, worden (voor zover het saldo toereikend is) met dit muzieksaldo verrekend. Het muzieksaldo ontstaat jaarlijks op 1 januari en eindigt jaarlijks op 31 december; niet gebruikt muzieksaldo kan niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar en vloeit dan terug in de algemene middelen van de KCZB.

Om de koren hierbij te helpen, verzorgen onze medewerkers elk jaar opnieuw herinneringsmails over dit onderwerp, zodat u op tijd uw muzieksaldo kunt inzetten voor uw koor.

Voor de goede orde: ook koren waarvoor het muzieksaldo niet van toepassing is (omdat zij in een andere koor-categorie vallen, of omdat hun saldo reeds geheel verbruikt is) kunnen uiteraard volop gebruik blijven maken van de dienstverlening van bibliotheek en uitgevrij. Met de bekende kortingen op muziek die voor onze leden geldt