KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

UBO

UBO staat voor Ultimate Benificial Owners, ofwel de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie.  Dit is de persoon of zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar is/zijn of de uiteindelijke zeggenschap heeft/hebben over een organisatie (vereniging/stichting). Het gaat dan in de meeste gevallen over de bestuursleden (Pseudo UBO's als hoger leidinggevenden). Uiterlijk 27 maart 2022 moest deze verplichte registratie zijn afgerond.

Het UBO-register is verplicht gesteld omdat er zich in het verleden allerlei ongewenste situaties hebben voorgedaan door natuurlijke personen (bestuursleden bij een vereniging of stichting) met verkeerde bedoelingen zoals het witwassen van geld, fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en het zich toe-eigenen van gelden etc.

Daarom heeft de overheid besloten dat de identiteit van elke UBO schriftelijk door de notaris moet worden vastgelegd. Het UBO-register maakt onderdeel uit van de Kamer van Koophandel.

Door de dienst Bureau Economische Handhaving wordt gecontroleerd of uw koor tijdig heeft voldaan aan de registratieplicht en kunnen boetes worden opgelegd als daaraan niet is voldaan. Ook kan u door verschillende instanties geweigerd worden zaken met  te doen, zoals banken, notarissen en verzekeringsmaatschappijen etc.

> Meer informatie over het UBO-register  (alleen beschikbaar na inloggen)

 

Wij verzoeken u dringend om eerst goed kennis te nemen van de documenten die u kunt downloaden; zijn er na het lezen daarvan nog vragen, noteer dan deze vragen en neem dan contact op met boekhouding@kczb.nl, 071-5605554