KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Jubilea Koren

Graag wil de KCZB aandacht geven aan koren die een jubileum te vieren hebben, maar uiteraard kunnen we dat alleen als we, liefst ruim van te voren, daarover bericht krijgen. We kennen de volgende regelingen:

Legpenning bij jubilea
Koren die 25, 50, 75, 125 of 150 jaar bestaan ontvangen ter gelegenheid van dit jubileum een legpenning, die wordt uitgereikt door een vertegenwoordiger van de Regionale Commissie waar het koor onder valt.

 

Honderdjarig bestaan: Applaus!
Bestaat een koor 100 jaar, dan ontvangt het koor de sculptuur Applaus. Deze wordt bij het jubileum of de receptie overhandigd door een vertegenwoordiger van het KCZB-bestuur. Het bestuur neemt daarover tijdig contact op met het koor om dit nader af te stemmen.