KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

AVG

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Als koorbestuur bent u verantwoordelijk voor het op de juiste wijze omgaan met het registreren, opslaan, verwerken en archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de personen waarmee u als koor te maken heeft. Dit is niet iets wat u als koorbestuur eenmalig oppakt en oplost, maar een onderwerp wat telkens weer opnieuw van belang is en blijft.

Om de (gewone) gegevens van personen (zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankgegevens etc.) te mogen verwerken is een grondslag nodig, ofwel: een hele goede reden. En daarvoor zijn een aantal vaste grondslagen bepaald door de wetgever; als koorbestuur maakt u daaruit een keuze en legt u die keuze ook goed vast zoals in uw privacyverklaring, uw privacybeleid en eventueel ook in het verwerkingsregister. Telkens als u (gewone) persoonsgegevens verwerkt komt dit om de hoek kijken en moet u als koorbestuur zich daarvan bewust zijn.

U begrijpt dat dit allemaal te maken heeft met de bescherming van de persoonlijke gegevens van personen, in uw geval de leden van het koor, de dirigent of muzikant die bij het koor betrokken is. Die verantwoordelijkheid houdt nooit op, blijft eeuwig bestaan.  Als u niet voldoet aan de AVG kan dat tot forse boetes leiden.

Document KCZB 
De KCZB heeft voor al haar leden een stappenplan gemaakt, een handreiking om u op weg te helpen met uw AVG.

AVG - Een korte introductie (wat houdt AVG in en wat betekent dit voor mijn koor) pdf
AVG - Stappenplan-handleiding (hoe u hiermee aan de slag gaat) pdf
AVG - Verwerkingsregister (een document waarin u alles kunt registreren) Excel
            - Tabblad 1 (Uw koor - wijzigbaar)  
            - Tabblad 2 (Origineel - niet wijzigbaar)  


> Download hier de bovenstaande documenten  (alleen beschikbaar na inloggen)

 

Wij verzoeken u dringend om eerst goed kennis te nemen van de documenten die u kunt downloaden; zijn er na het lezen daarvan nog vragen, noteer dan deze vragen en neem dan contact op met boekhouding@kczb.nl, 071-5605554