KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Word ook lid !

De KCZB is de grootste korenbond van Nederland en heeft een groot dienstenaanbod. Lid zijn of worden van de KCZB biedt koren dan ook grote voordelen, zo wel op het gebied van de organisatie van het eigen koor als het gebruik van muziek of het terug kunnen vallen op een professionele organisatie.

Deze serviceorganisatie helpt onze koren om veel zaken professioneel te regelen en de helpende hand te bieden op allerlei terreinen die tegenwoordig ook voor koren van toepassing zijn. Er is geen andere korenbond in Nederland te vinden die zoveel voor haar leden betekent als de KCZB.

> Download alle informatie over het lidmaatschap

Aanmelding gewoon lidmaatschap:
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Begint het lidmaatschap in de loop van een jaar, dan wordt de contributie naar rato verrekend. U kunt zich voor het gewone lidmaatschap inschrijven door te klikken op de onderstaande button.

> > > ONLINE - INSCHRIJFFORMULIER < < <

Als u lid geworden bent van de KCZB dan kunt dit bij concerten en uitvoeringen in het programmaboekjes vermelden. Wij stellen dit bijzonder op prijs en u helpt als koor mee de naamsbekendheid van de KCZB te vergroten. 

> Download hier de banner in kleur of zwart/wit (alleen beschikbaar na inloggen) 


 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend per kalenderjaar (per 1 januari volgend jaar); deze opzegging dient uiterlijk 1 oktober daaraan voorafgaand te zijn geschied. Wij verzoeken u dringend dit per e-mail (anders; schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst te doen), zodat u kunt aantonen dat u tijdig hebt opgezegd en daarover geen discussie kan ontstaan.

Opheffing van het koor
Wordt een koor gedurende het jaar opgeheven, dan moet u de KCZB hierover informeren, Het koor wordt uitgeschreven op de datum van opheffing, met dien verstande dat de contributieplicht over dat jaar onverminderd blijft bestaan; er is in dat geval geen recht van (gedeeltelijke) teruggave van al betaalde contributie noch recht op het niet voldoen van nog niet betaalde contributie!

Zowel bij beëindiging als bij opheffing zal de KCZB-ledenadministratie het koor een bevestiging sturen met meer informatie waaraan het koor moet denken bij de beëindiging lidmaatschap of bij opheffing van het koor.