KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

AOV - Dirigenten Ziektegeld

De Dirigenten-ziekengeld (Non-appearance) wordt vervangen door de Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV.

Geruime tijd heeft de KCZB via AON als tussenpersoon deze verzekering kunnen aanbieden. Echter, de verzekeringsmaatschappij die deze verzekering faciliteerde heeft besloten deze niet langer aan te bieden. Ook niet via een andere assurantietussenpersonen zoals Mooijman Assurantiën waar de KCZB veel mee samenwerkt.

Het was een bijzondere constructie waarbij het koor, hoewel de dirigent vaak niet in loondienst is, toch een verzekering kon afsluiten voor het geval van ziekte van de dirigent. Deze verzekering dekte de kosten van een vervangende dirigent, waardoor het koor in staat is deze te kunnen bekostigen.

Het is eerder aan te raden de dirigent een redelijke vergoeding te geven, zodat hij/zij zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten. Indien het modelcontract van de KCZB is gebruikt, staat er dat hij/zij voor een vervanger moet zorgen. Op dit moment is er in Nederland geen algemene wettelijke verplichting voor zzp'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Echter, er zijn ontwikkelingen gaande die kunnen leiden tot verplichte verzekeringen voor bepaalde groepen zzp'ers.

Een van deze ontwikkelingen is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die in 2020 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel om de kloof tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen te verkleinen. Onderdeel van de WAB is de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers in bepaalde risicovolle sectoren. Deze verplichting zal echter pas ingaan nadat er overeenstemming is bereikt over de exacte uitwerking ervan en na raadpleging van sociale partners.

Daarnaast heeft het kabinet plannen aangekondigd om een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle zzp'ers in te voeren. Het idee hierachter is om zzp'ers een vangnet te bieden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De exacte vorm en uitvoering van deze verplichte verzekering zijn echter nog niet definitief vastgesteld vanwege verschillende redenen, waaronder de complexiteit van het systeem, de impact op de zelfstandigen en de economische omstandigheden.

Mooijman Assurantiën biedt de dirigenten een arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV aan.

Belangrijk om te vermelden dat de dirigent deze verzekering afsluit en niet het koorbestuur.
U kunt natuurlijk overwegen als koorbestuur de factuur voor deze verzekering te betalen.

Beste Dirigent,
Als zelfstandig ondernemer bent u zelf verantwoordelijk om iets te regelen als u niet meer kunt werken door een ziekte of ongeval. U ontvangt geen financiële steun vanuit de overheid. Het laatste waar u op zit te wachten als u ziek bent, zijn financiële zorgen. Verzeker u daarom tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.


> Aanvraagformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV (Opsturen aan Mooijman Assurantiën)

Voor vragen over deze verzekeringen kunt u contact opnemen met:

Mooijman Assurantiën
T.: 070-3871818
E.: zakelijk@mooijman-assurantien.nl