KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Regionale Commissies

De KCZB heeft twee regio's: Regio Noord omvat de zes noordelijke provincies en de zes zuidelijke provincies vallen onder Regio Zuid, zij zorgen elk jaar voor verschillende activiteiten. Koren krijgen op deze korenfestivals, vocale en muzikale dagen een podium. Hier kunnen de deelnemende koren zich presenteren en duidelijk maken waarom ‘Een leven lang zingen’ zo zinvol is. 

    Regio Noord     Regio Zuid
    Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Flevoland en Noord-Holland
    Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland,
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

 

 

     
     https://www.facebook.com/kczbnoord      https://facebook.com/www.kczbkorenorganisatie
     https://www.instagram.com/kczbregionoord      https://www.instagram.com/kczb_regiowest/
     https://www.twitter.com/kczbrcnoord      -
           
    Samenstelling Commissie     Samenstelling Commissie
           
Voorzitter:   Albert Ploeger     Cor Resseler
     regionoord.voorzitter@kczb.nl      regiozuid.voorzitter@kczb.nl
           
Secretaris:   Marjolein van den Herik     Harry Klink
     0599-785661      06-51782338
     regionoord@kczb.nl      regiozuid@kczb.nl
           
Leden:   Hilda Baptist     Willemijn Hazeleger
    Renske Attema     Wouter van der Lugt
    Feike van Tuinen      
    Gerrit de Vries      
    Leo Gobetz      
    Hindrik Visser      
    Frits de Vries