KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Vertrouwenspersoon

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag, bijvoorbeeld door het opstellen en implementeren van gedragsregels. Of door het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag als pesten, agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Sociale veiligheid en integriteit zijn ook binnen amateurkunstverenigingen zoals koren van groot belang.

Heeft u behoefte aan inschakeling van een vertrouwenspersoon om ongewenst gedrag binnen uw koor ter sprake te brengen dan kunt u contact opnemen met Willemijn Hazeleger, gjhazeleger@xs4all.nl

 

U kunt ook contact opnemen met MORES (Meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector)