KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

WBTR

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en is van toepassing op alle organisaties. Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2021. Uiterlijk 1 juli 2026 moeten alle organisaties hieraan voldoen en zo nodig de statuten aan deze wetgeving hebben laten aanpassen. Heeft uw koor nog geen statuten, dan kunt u via de KCZB deze laten opstellen. Zeker als u gebruik wilt maken van diensten die goedgekeurde statuten vereisen zoals banken en verzekeringen. 

Dit is voor alle koren van belang, omdat deze nieuwe wet ook regelt dat alle bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele misstanden bij een vereniging of stichting. Door tijdig alles goed te regelen, kun je als koor voorkomen dat het vervelende persoonlijke financiële consequenties heeft. De KCZB biedt daarom de mogelijkheid een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter bescherming van de bestuursleden.

> Meer informatie over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De WBTR is er ook op gericht dat er sprake is van ‘goed bestuur’ bij een vereniging of stichting. Denk daarbij aan zaken als financiële malversaties en nog zoveel meer. Er moet dus sprake zijn van integer handelen, handelen in het belang van de organisatie, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid.

Dit alles heeft gevolgen voor de (bestaande) statuten van een koor (vereniging of stichting) en betekent ook dat dit moeten worden opgesteld als daarvan nog geen sprake is.

Het opstellen van WBTR-proof statuten is geen kleinigheid, maar de KCZB zou niet de KCZB zijn als zij zich niet hierop goed heeft voorbereid. Via onze notaris hebben wij modelstatuten laten opstellen die voldoen aan o.a. de WBTR-wetgeving. Zo kunt u uw huidige statuten laten controleren door onze notaris en als u na die controle onze notaris de statuten op orde laat brengen, worden deze kosten van de totale kosten van het opstellen van de nieuwe statuten in mindering gebracht.  Ook kunt u in dat geval aanspraak maken op de voor onze koren gemaakte prijsafspraken.

> Meer informatie over de WBTR  (alleen beschikbaar na inloggen)

 

Wilt u meer weten over de statuten bij een stichting of een vereniging, of over de kosten dan verwijzen we u naar de volgende pagina:

> Koorstatuten

 

Wij verzoeken u dringend om eerst goed kennis te nemen van de documenten die u kunt downloaden; zijn er na het lezen daarvan nog vragen, noteer dan deze vragen en neem dan contact op met boekhouding@kczb.nl, 071-5605554