KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Bestuur

De KCZB heeft een Bestuur wat bestaat uit zes personen: de voorzitter, secretaris en penningmeester (samen het kernbestuur), en daaraan toegevoegd de voorzitters van de Regionale Commissies Noord, Oost en West. Alle bestuurders zijn vrijwilligers.

Samen zorgen zij ervoor dat de KCZB als organisatie haar werk zo goed mogelijk kan blijven doen en stellen zij alles in het werk om de toekomst van de KCZB veilig te stellen. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met onze professionele en enthousiaste medewerkers op ons kantoor in Voorschoten.

 

Voorzitter Dr. H. Schimmel (Herman)
bestuur.voorzitter@kczb.nl  
     
Secretaris C.F. de With (Cees)
bestuur.secretaris@kczb.nl  
     
  Penningmeester R. Bouwman (Rein)
bestuur.penningmeester@kczb.nl  
     
Voorzitter Regionale Commissie Noord A. Ploeger (Albert)
regionoord.voorzitter@kczb.nl  
     
Voorzitter Regionale Commissie Oost T. Tuinstra (Tjitze)
regiooost.voorzitter@kczb.nl  
     
Voorzitter Regionale Commissie West C. Resseler (Cor)
regiowest.voorzitter@kczb.nl