KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Koorstatuten

De meeste koren hebben de stichting of vereniging als juridische entiteit en dat betekent dat er sprake is van statuten. Koren die geen juridische entiteit hebben worden door de WBTR gedwongen tot het (laten) opstellen van statuten als zij gebruik willen maken van de diensten van bijvoorbeeld een bank, notaris of verzekering.

Omdat koren vaak niet weten hoe ze daarmee moeten starten hebben we als KCZB modelstatuten laten opstellen door onze notaris. Hierin is direct al rekening is gehouden met de verplichtingen die voortvloeien uit de WBTR-wetgeving en alle andere wetten die betrekking hebben op verenigingen en stichtingen.

Heeft uw koor al statuten, maar twijfelt u of deze aan de huidige wetgeving voldoen?  U kunt deze laten toetsen/beoordelen door onze notaris als ze niet ouder zijn dan 8 jaar. Zijn ze ouder, is het vrijwel zeker dat ze niet meer voldoen aan de huidige wetgeving. Zijn ze minder oud dan 8 jaar kan de notaris beoordelen of het per direct noodzakelijk is de statuten aan te laten passen, of dat u ermee kunt wachten tot een later moment. De notaris zal een kort verslagje maken met opmerkingen en adviezen. Mocht u daarna overgaan tot een statutenwijziging, zullen de kosten van de toetsing in mindering worden gebracht op de factuur voor de statutenwijziging. Als uw koor een statutenwijziging wil laten uitvoeren, wordt u en uw bestuur gevraagd de modelstatuten als uitgangspunt te gebruiken en er zelf een klein aantal wijzigingen met rode tekst in aan te brengen, zodat deze past bij uw koor. Mocht u meer wijzigingen willen of uw huidige statuten als uitgangspunt willen nemen, wordt dit gezien en berekend als partiële statutenwijziging.

> Bekijk hier de informatie over de koorstatuten  (alleen beschikbaar na inloggen)