KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Muziek Advies Commissie

De Muziek Advies Commissie (MAC) adviseert (vanaf begin 2022) het KCZB-bestuur over (allerlei) muzikale aangelegenheden. De bedoeling daarvan is vooral om de koren, hun besturen en dirigenten te helpen de kwaliteit van de koorzang en de diversiteit daarvan te verhogen. De leden van de MAC volgen de ontwikkelingen in het werkveld voor de verschillende koorsoorten en doen aan de hand daarvan suggesties om de koorpraktijk (voortdurend) te vernieuwen.

De KCZB heeft de grootste koorbibliotheek van Nederland, maar lang niet alle koren weten precies hoeveel geweldig mooie parels de bibliotheek biedt en ook daar wil de MAC graag verandering in aanbrengen. Het is immers jammer als de koren die lid zijn van de KCZB geen gebruik maken van, laten we maar zeggen, de kroonjuwelen van de KCZB?! En dus zullen zij met regelmaat de leden attent maken op prachtige muziek die het uitvoeren meer dan waard is!

Alle koren in Nederland kunnen gebruik maken van deze bibliotheek. Alle koren mogen dus meegenieten van onze grote bibliotheek en er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk muziek zo vaak mogelijk - waar dan ook maar in Nederland - ten gehore wordt gebracht. Op deze wijze wil de KCZB graag meewerken aan het breder bekend maken van muziek en meer en meer mensen laten merken hoe fijn het is om te zingen in een koor.

 

Voorzitter Michel Hogenes
     
Lid Marijn de Jong
     
Lid Feike van Tuinen