KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

BUMA uitvoeringen

LET OP:
Als u een concert of uitvoering geeft met een ander koor wat niet is aangesloten bij een korenbond die net als de KCZB de BUMArechten via Koornetwerk heeft ‘afgekocht’ of als u een concert of uitvoering in het buitenland verzorgt dan kan de BUMAovereenkomst met de KCZB niet van toepassing zijn. In geval van twijfel: overleg even met onze medewerkers op kantoor.

De Buma heeft ook enkele uitzonderingen
Het koor (vereniging of stichting) dient rechtstreeks met de Buma een betalingsregeling te treffen indien zij
professionals, vocalisten en musici, voor een uitvoering en of optreden inhuurt:
- Waarbij het bedrag van de gages cq uitkoopsom per professional meer bedraagt dan € 1.000,00 (excl. btw)
- Het totaal aan gages/uitkoopsommen boven de € 10.000,00 (excl. btw) uitkomt en of
- Een entreeprijs wordt geheven van meer dan € 25,00 (excl. btw).
In alle benoemde gevallen dient het betreffende koor zelf rechtstreeks bij de Buma een aanvullende licentie af te
sluiten voor de uitvoering. Daarbinnen heeft Koornetwerk/KCZB geen rol en is dus geen partij.

 

> Klik hier voor meert informatie met betrekking tot BUMA