KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Algemene Vergadering

De KCZB is een vereniging en de koren zijn haar leden. Er is dan jaarlijks een Algemene Vergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd. 

Op de Algemene Vergadering legt het KCZB-bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid, licht de Raad van Toezicht toe hoe zij terugkijkt op het achterliggende jaar en op het functioneren van het KCZB-bestuur, en worden de plannen voor de komende tijd gepresenteerd. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen en het meedenken over alles wat op Algemene Vergadering aan de orde komt.

Inzien vergaderstukken
Via de volgende link kunnen de aangesloten koren de vergaderstukken inzien:
> Algemene Vergadering - Vergaderstukken  (alleen beschikbaar na inloggen)